Elektronika

W swojej ofercie posiadamy elektroniczne części zamienne używane w systemach niwelacji frezarek asfaltu, takie jak panele sterowania, regulatory, czujniki. System niwelacji elektronicznej polega na dokładnym i automatycznym regulowaniu głębokości frezowania w zależności od wysokości referencyjnej. System niwelacji opiera się na obwodach regulacyjnych ulokowanych po obu stronach frezarki asfaltu, które mają za zadanie korekcję odchylenia w stosunku do wysokości referencyjnej. Całościowy system niwelacji składa się z jednego lub wielu paneli sterowania, regulatorów głębokości frezowania oraz czujników.

 

Panel sterowania
Panel sterowania
Czujnik
regulator

Regulator