Elektronika

W naszej ofercie posiadamy części elektroniczne, które mogą być wykorzystane jako zamienne w systemach niwelacji frezarek asfaltu. Wśród nich znajdują się panele sterowania, regulatory oraz czujniki. System niwelacji elektronicznej umożliwia precyzyjne i automatyczne regulowanie głębokości frezowania, w zależności od wysokości referencyjnej. Funkcjonowanie systemu opiera się na obwodach regulacyjnych, umieszczonych po obu stronach frezarki asfaltu, które dokonują korekty odchylenia w stosunku do wysokości referencyjnej. System niwelacji składa się z paneli sterowania, regulatorów głębokości frezowania oraz czujników, które tworzą spójną całość.

Panel sterowania
Panel sterowania
Czujnik
regulator

Regulator